Bizi Arayabilirsiniz +90 (342) 336 25 15

Zorunlu BES ne ola ki?

Zorunlu BES ne ola ki?

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde, çalışma hayatı sırasında edindikleri hayat standardını korumaya yönelik oluşturulmuş bir birikim ve fonlama sistemidir. 

2002 yılında yürürlüğe giren yasa ile yola çıkan ve 6 Milyon katılımcıya ulaşan BES, 45 Milyar TL' yi aşan toplam fon büyüklüğü ile ekonominin derinleşmesi ve tasarruf oranının artırılması anlamında devlete ciddi yol aldırdı.

Ancak Avrupa ve ABD ' de uygulandığı üzere, bireysel emekliliğin tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi adına pilot bölgeler seçilerek, bir süre hem nabız yoklanmış hemde katılımın devamlılığı gözlenmiştir. Ulaşılan başarının ardından ekonominin patronları istişareler yaparak sistemin geneli kapsayacak şekilde yasalaştırılmasının uygun olduğu görüşüne varmıştır.

Tasarı meclisten geçerse, tüm çalışanlar - ancak en az 3.000 TL brüt maaş alanlar diye bir kısıtlamaya gidilebilir- otomatik olarak işe başlar başlamaz BES'e dahil edilerek belirli bir tutar maaşlarından kesilerek BES hesaplarına aktarılacak.

Aktarılan her tutar için devletin %25 'lik bir katkısı olacak. Ancak bu katkıyı tamamıyla hak ederek sistemden ayrılmak için 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaşını doldurma şartları aranacak. 

Ayrıca BES, gönüllü katılım esasına dayandığı için dileyenler belirli bir süre sonra -6ay olarak düşünülüyor- sistemden herhangi bir kayıp yaşamadan ayrılabilecekler.

Yönetim gider kesintilerinin düşürüldüğü ve fon toplam gider kesintilerinin yeniden düzenlenmesiyle katılımcı lehine daha da geliştirilen sistemden, iç borçlanma kaynağı ve tasarruf oranlarının artırılması anlamında ciddi beklentiler var.

Tasarının bu yasama döneminde kanunlaşması ve uygulamaya konması bekleniyor.